וְעַתָּה כִּתְבוּ לָכֶם • מעמד התחלת כתיבת ספר תורה בקהילת מאקאווא אלעד

במעמד נשגב ומרומם התקיים השבוע התחלת כתיבת ספר תורה בבית המדרש של קהילת "מאקאווא" בעיר אלעד הידוע כמגדלור תורני ורוחני לכל תושבי האזור מזה כ15 שנה בו מתקיימים שיעורי תורה ותפילות בכל שעות היממה, ספר התורה יכתב לזכרו ולעילוי נשמתו של רב הקהילה הנערץ הגה"צ רבי יוסף אשר אנשיל לעמבערגער זצ"ל.

נפשנו קשורה בנפשו

דברי פתיחה השמיע המנחה הרה"ח מנחם מנדל הופמן מראשי הנהלת הקהילה אשר פתח את המעמד המיוחד ואמר שהציבור עדיין בבחינת 'ונפשנו קשורה בנפשו' ומיום ליום הגעגועים מתגברים לזמנים שהרב זצ"ל היה עמנו תמידין כסדרן ודאג לכל צרכי הקהילה כאב רחום לכל אחד ואחד מבני הקהילה.

מצוה לכתוב ס"ת לעצמו

דברי חיזוק נשא הרה"צ רבי שלמה זלמן לעמבערגער שליט"א ממאקאווא נתניה
'ויהי כמשלש חדשים' שעברו מאז הסתלקות אבינו רוענו והגעגועים הולכים ומתגברים בלב כאו"א מהמשפחה והקהילה, אך יש להתחזק כדאיתא בספה"ק שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם שמשמי מרום ממשיך השפעות טובות בבחינת גדולים צדיקים במיתתן וכו'. והאריך במעלת מצות כתיבת ס"ת ובדבריו הזכיר דברי מרנא ורבנא החת"ס זי"ע שעי"כ משלימים את עבודת האדם שחסר בזאת שלא האריך ימים כ"כ בשנים וזה נשלם ע"י הכתיבה.

אש שחורה ע"ג אש לבנה

לאחמ"כ חולק לכל הקהל חוברת משניות של שמו של מורינו הרב זצ"ל שהופק במיוחד לכבוד המעמד  ונלמד ע"י כל הציבור ביחד ונתכבד בנו של הרב זצ"ל הרה"ג רבי ישראל מנחם מנדל  לעמבערגער ר"כ צאנז בבני ברק ללמדו ברבים לאחר אמירת הקדיש ע"י בניו נתכבד האורח החשוב הרה"ג רבי יהודה לייב אפרים לעמבערגער שליט"א ממאקאווא מאנסי, לשאת את דבר במעמד ובתוכו ביטא את היום כ"ג סיון יום שניתן לוחות השניות שידוע שאמרו חז"ל שנתנו בצנעה וכמו"כ בס"ת שנשרף, הרב זצ"ל שבאותו בוקר שויודע ה' אשר נבחר בו שנסתלק במיתת נשיקה כמו שכתב זקה"ק הרה"ק בעל המנוחת אשר מטשענגער זי"ע שעל שמו נקרא, גודל מעלת הנשמה שזוכה להסתלק במיתת נשיקה.

בסיום דבריו ביטא בזאת החובה והזכות על כל אחד ואחד לקחת חלק בכתיבה ולהפעיל אחרים להיות שותפים במצוה נשגבה זו ובזה להחזיר מקצת דמקצת מהכרת הטוב ע"י בני קהילתו ותושבי העיר וכל מכריו הרבים הפזורים בכל קצוות תבל.

ויקראו סופרי המלך

כ"ק מרן רבינו הגה"צ גאב"ד מאקאווא שליט"א שהגיע במיוחד להשתתף במעמד נשא דברים נלהבים ונרגשים לפני כתיבת האותיות:

"כל מה שעושים ניחא לנשמתו למעלה ולמעלה האבות הקדושים שאחי הרב זצ"ל היה כל כך מקושר אליהם  ה'אהל משה' ממאקאווא וה'מנוחת אשר' מטשענגער זי"ע. ואחי זצ"ל המשיך את דרכם והכניס את קדושתם כאן בבית המדרש ובעיר אלעד בבחינת "משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו" ובוודאי ממקומו בגבהי מרומים ממשיך הלאה להשפיע לכל המקושרים אליו וכל מי שרוצה באמת לקשר עצמם אליו ולאבות הקדושים שהמשיך את דרכם ולהתדבק בכוחו הגדול של אותו צדיק ובזכות התורה הקדושה שמביא כל ההשפעות טובות.

כלל ישראל יזכו להינצל מכל מחלה

ובזכות זה נזכה בקרוב להכנסת ס"ת ולקדושת כל האותיות הקדושים הכלולים בזה וגם הבנין בית המדרש שמי שיהא לו חלק בזה שכרו הרבה מאוד ויזכה לסייעתא דשמיא מיוחדת וברכת שמים ושכל אחד יזכה שיהיה לו חלק בזה, וכל זה בא לטהר ולקדש את כל אחד המשתתף בזה.

ויזכו הנודבים לנחת בבית מהילדים ובזכות זה כלל ישראל יזכו להינצל מכל צרה ונגף, ויעזור השי"ת בזכות היום הגדול כ"ג סיון "ויקראו סופרי המלך בחודש השלישי בשלושה ועשרים בו" סופרי המלך אלו היהודים הנוטלים חלק בכתיבת התורה הק' ובו נאמר כתבו על היהודים כטוב בעיניכם, כל מה שצריך לכל אחד די מחסורו ונזכה לשמוח עם האבות הקדושים וצדקתם תעמוד לעד שיושפע שפע רב טוב ונזכה לשמוע קול ה' בכח קול ה' בהדר קולו של מלך המשיח במהרה בימינו.

הוא עצמו היה ס"ת חי

כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א אמר בדבריו בעת שכתב את האותיות: לא צריך לכתוב ס"ת לע"נ לפי שהוא עצמו היה ס"ת חי! והיה צדיק לעצמו והשלים עצמו בחיים וכמו שכתב הרמב"ם אשרי מי שחתמו ימיו במהרה שהשלים עצמו בשנותיו הקצרים אבל לנו האבידה גדולה ביותר וכמה שמתרחק מרגישים את החיסרון והאבידה ביותר ולכן יש ענין גדול בהתקשרות אליו בכתיבת ספר תורה בנוסף על ענין הגדול בכל כתיבה של ספר תורה והוי זכות גדול לכל המשתתפים ובוודאי יכיר טובה למעלה לכל אחד שישתתף ויקח חלק במצוה זו להשפיע עליהם שפע רחמים וחסדים וכל מילי דמיטב.

לאחמ"כ בשירי הכנה וניגוני התעוררות נכתבו האותיות בספר התורה ע"י בני המשפחה וחברי הקהילה ונערכה מסיבת לחיים לרגל המעמד.

במעמד השתתפו: הרבנים הגאוה"צ רבני קהילת מאקאווא מאשדוד, בני ברק ואלעד, הגה"צ רבי משה אושרי, חדב"נ מרן העטרת משה זי"ע, ראש העיר וידיד הקהילה הרב ישראל פרוש, אישי ציבור וקהל חברי הקהילה.

הכרת הטוב לנשמתו הטהורה

בימים אלו יוצאת הקהילה במבצע רחב היקף לזכות את תושבי העיר ומוקירי זכרו לרכוש עמודים פרשות ותיבות בספר התורה לעילוי נשמתו וכדי לזכות בסגולת הבעש"ט לעצירת המגיפה כנודע הסגולה הבדוקה שרבים נושעו ממנה.

המונים כבר זכו ליקח חלק בכתיבת הס"ת מתוך הכרת הטוב והתקשרות נצחית למורנו הרב זצוק"ל אש"ר נתן כל ימי חייו את תורתו באהבת עולם ובמאור פניו וליבו הטהור וכעת ההזדמנות של כל אחד מאיתנו לגרום לו קורת רוח בעלמא דקשוט, ומשם ימליץ טוב בוודאי בעד כל התורמים להשפעות חסדים ישועות ורחמים גדולים.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן