עלק שתי מ' ! בחופים הכללים יש צפיפות נוראה ואף אחד לא אומר כלום!!!