אמת אמת אמת….
ענק בתורה גדול במידות ומוכשר במידות…
רבי שלמה עלה והצלח, הדור זקוק למנהיגים בעלי שיעור ותקומה כמוך