אני רוצה להוסיף ציטוט בשם הנפטר כפי שאמרה הרבנית הבר בהלווית בעלה זצ"ל.
היא ציטטה את יהודה וקסמן שאמר לאחר רצח בנו נחשון, התפללנו וביקשנו אך לאבא מותר לאמר לא… איני יודעת אם זה ציטוט מדויק אך זו היתה רוח הדברים. יהי רצון שהדברים הגדולים והמחזקים יהיו לעילוי נשמתו.