אין אין על הרב לוריא פשוט תענוג יישר כוח עצום חזק וברוך .