שמחת הברית לבן ידידנו צלם חצה"ק ויז'ניץ הר"ר יהושע פרוכטר הי"ו • צילום: משה גולדשטיין