הרב גינצבורג מכהן כרב היישוב של עומר כבר 40 שנה ובית הדין לעבודה בבאר-שבע קבע שיש להכיר ברב של עומר כרב עיר. למרות זאת המדינה סירבה לשלם את שכרו לפי טבלאות השכר של רב עיר מאחר שבעומר אין מועצה דתית

בית הדין לעבודה בבאר שבע חייב את משרד הדתות לשלם לרב היישוב עומר שכר של רב עיר. הרב גינצבורג מכהן כרב היישוב של עומר כבר 40 שנה. ולפני כארבע שנים קבע בית הדין לעבודה בבאר-שבע שלאור תקנות רבני הערים יש להכיר ברב של עומר כרב עיר.

המדינה ערערה לבית הדין הארצי אולם ערעורה נדחה. למרות קביעות בתי הדין שהרב הוא רב עיר, המדינה סירבה לשלם את שכרו לפי טבלאות השכר של רב עיר מאחר שבעומר אין מועצה דתית ולטענתה טבלאות השכר קובעות את השכר של רב עיר רק לרב המכהן בעיר שיש בה מועצה דתית.

סגן נשיא בית הדין לעבודה בבאר שבע, השופט צבי פרנקל, קבע השבוע שיש לשלם את שכרו של רב הישוב עומר שהוכר ע"י בית הדין הארצי כרב עיר, לפי טבלאות השכר של רב עיר. השופט פרנקל קבע שהיה על המדינה להוכיח במה שונה עבודתו של רב עיר בעיר ללא מועצה דתית לעומת רב עיר בה יש מועצה דתית והמדינה לא הוכיחה שיש הבדל בין תפקידיו ועל כן יש לשלם את שכרו כרב עיר.

בפסק הדין נקבע בסעיף 18: "מחובתו של מעסיק, קל וחומר מעסיק ציבורי, במיוחד באין הסכם קיבוצי, להגדיר בצורה ברורה את תפקידו של העובד, תנאי העסקתו כולל שכרו וכל התנאים הנלווים. …משבית הדין הארצי קבע שהתובע רב עיר, היה על המדינה להוכיח את תנאי עבודתו. המדינה לא הגישה על כך ראיות, למרות האמור בסעיף 32 בפסק הדין של בית הדין הארצי. המדינה לא עמדה בחובת ההוכחה שקבועה בסעיף 5א לחוק הודעה לעובד.."