בישיבת ועדת תכנון ובניה סוכם על התקנת תשתיות לחשמל לשבת ושעת חירום לכלל הבניינים בכך אלעד תהיה העיר הראשונה שבונה שכונות חדשות בשילוב תשתיות מובנות לחשמל כשר לשבתות

אלעד תהיה העיר הראשונה שבונה שכונות חדשות בשילוב תשתיות מובנות לחשמל כשר לשבתות, כך אושר בישיבת וועדת תכנון ובניה שנערכה בשבוע שעבר ואושרו גם על ידי משרד הבינוי והשיכון. בוועדה אושרו תוכנית הבינוי והפיתוח של התשתיות, וזאת כדי שיוכלו לבצע את התשתיות של השכונה שיהיה מוכנות לקראת אכלוס השכונה.

מדובר על הפעימה הראשונה של יותר מ-300 יחידות דיור ברובע A במעלה העיר. כאשר משרד השיכון הוציא מכרזים לשיווק ובינוי של שלושה מתחמים, אשר יחד יכללו 322 יחידות דיור. על פי תנאי המכרז הסכום המירבי הוא 11,200 ש"ח למטר, כך שהמקסימום במחיר למשתכן הוא כ-1.1 מיליון לדירת 100 מ"ר, אם כי, בדרך כלל ההצעות הן של פחות כספים. כך למשל בפרויקט מחיר למשתכן ברחוב שמאי הקבלן זכה בהצעה לפי מחיר של 8,940 ש"ח למ"ר.

הפעימות הבאות של השכונה החדשה, תלויות בתוצאות בדיקת איכות הסביבה שנערכת בימים אלה, בשל הקרבה לפעילות מחצבת הנסון. בישיבת ועדת תכנון ובניה שהתקיימה כאמור, העלתה העירייה שורת תיקונים לתכניות משרד השיכון, זאת לאחר ישיבות עבודה שהתקיימו קודם לכן עם ראש העיר הרב ישראל פרוש, וממלא מקום יו"ר הוועדה, סגרה"ע הרב אברהם שטרן.

לאחר הצגת התכניות, דרש יו"ר הוועדה ממשרד השיכון לבצע מספר תיקונים עליהם שקד עם ראש העיר, ובהם בין השאר הקמת כיכר בצומת הרחובות רבי שמעון בן שטח והרי"ף, פיתוח כלל הרובע ולא רק החלק שמשווק בשלב ראשוני, כדי להפחית מפגעי רעש מהתושבים שיאכלסו את השלב הראשון, כמו כן כל העבודות יבוצעו לאחר ביצוע סקר למניעת פגיעה בעתיקות וקברים בליווי אנשי הלכה. עוד סוכם על פיתוח של רחוב רבי שמעון בן שטח ה"וותיק" והתאמת התשתיות לקליטת תושבים נוספים, וכן כי החזית המסחרית תנוהל על ידי חברת ניהול אחת, כלקח ממרכזים מסחריים אחרים בהם לא היתה חברת ניהול.

גולת הכותרת היא כאמור הסיכום על התקנת תשתיות לחשמל לשבת ושעת חירום לכלל הבניינים, תוצר של דרישה חד משמעית מצד ראש העיר הרב ישראל פרוש שפועל בנושא מזה זמן רב יחד עם מ"מ יו"ר הוועדה הרב אברהם שטרן.

החידוש היותר גדול טמון בהמשך העבודות, הכלולות בתכנית הוותמ"ל לבניית עוד אלפי יחידות דיור באלעד, והיא כוללת הקמת תחנת כוח שתספק חשמל כשר לכל בתי העיר בשבתות וימים טובים, וזו תהיה העיר הראשונה בישראל שתספק שירות רשמי כזה מטעם חברת החשמל.