צפו בתיעוד נדיר במחיצת כ"ק האדמו"ר בעל ה'לב שמחה' מגור זצוק"ל