התרגשות אדירה בקרב תלמידי זקן ראשי הישיבות וחבר מועצגה"ת מרן הגאון הגדול ר' יצחק שיינר שליט"א ראש ישיבת קמניץ לאחר ששהה בכל התקופה האחרונה בבית בנו חביבו הגאון רבי שמחה שיינר שליט"א שב השבוע לביתו, בדרך לביתו נכנס מרן להתפלל בכותל המערבי, לישועות כלל ישראל בתקופה זו ולעליית בחורי הישיבות בתורה ושהבה"ח היגעים בתורה לא יחלו