עצרת הספד והתעוררות נערכה על פטירת הגה"צ רבי אהרן קאהן זצוק"ל אב"ד דברי אמונה מאנסי ובעל אמונה בחרתי • העצרת נערכה בביהמ"ד תולדות אברהם יצחק במאנסי ניו יורק.