לפני שבוע נשרפה דירה ברכסים כתוצאה מבטריה של אופנים