ואל תתלוננו על אכיפה מוגברת אצל חרדים.
כשראש העיר החרדי מגביר אכיפה