מ-8:00 למשך שבוע: סגר על שכונות חרדיות באשדוד ושכונות ערביות בלוד

הבוקר נכנס לתוקפו הסגר עליו הוחלט ברובעים ג', ז' ו-ח' באשדוד ושכונות הרכבת, שניר ונווה שלום בלוד. הסגר יהיה בתוקף למשך שבוע, הכניסה והיציאה אל האזורים תוגבל. לראשונה: תוגבל גם תנועה והעסקים בתוך האזור המוגבל עצמו • כל הפרטים

ועדת השרים להכרזה על "אזור מוגבל" החליטה אמש (רביעי) להכריז השכונות החרדיות באשדוד – רובע ג', רובע ז', ורובע ח' – כ"אזורים מוגבלים". גם השכונות הרכבת, שניר ונווה שלום בעיר לוד, בהם מתגוררת אוכלוסייה ערבית, יכרוזו כ"אזורים מוגבלים".

ההכרזה על שכונות אלו כ"אזור מוגבל" תהיה ל-7 ימים, החל מהיום (חמישי, ה-2.7) בשעה 8:00 בבוקר ועד יום ה' ה-9.7 בשעה 8:00 בבוקר. באזורים המוגבלים תוגבל הכניסה והיציאה אל האזור המוגבל ומהאזור המוגבל, וכן תוגבל התנועה והעסקים בתוך האזור המוגבל עצמו.

בהודעה משותפת ממשרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות נמסר כי בנוסף על האמור, מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' חזי לוי יחתום בהקדם על צו המגביל את פעילות מוסדות החינוך ועל צו שימנע התקהלויות בעיר ביתר עלית. טרם ידוע מה יכללו ההגבלות.

במשרד הבריאות הסבירו את ההחלטה ואמרו כי "מזה למעלה מחודש מגמת התחלואה מנגיף הקורונה במדינת ישראל נמצאת בעלייה. בימים האחרונים מספר החולים עלה בצורה משמעותית ואף עבר את רף ה-700 חולים ליום כאשר קצב ההכפלה עומד על מתחת לעשרה ימים. לפיכך נדרשת במועד זה נקיטת אמצעים משמעותית, לרבות הכרזה על אזורים כ"אזורים מוגבלים", וזאת במקביל לנקיטת אמצעים נוספים בכלל רחבי המדינה".

נכון ליום 30.6 בשעה 22:00- באשדוד יש 402 חולים פעילים, שיעור החולים הפעילים למאה אלף איש הוא 178.1 ושיעור העלייה בתחלואה על בסיס חולים פעילים בשבעת הימים האחרונים הוא 243.6%. יצוין, שמבין החולים בעיר מרבית החולים מתגוררים בשלוש השכונות עליהן הוכרז ״אזור מוגבל״, וישנו פער משמעותי במספר החולים הפעילים לעומת שאר השכונות בעיר.

בלוד יש 93 חולים פעילים, שיעור החולים הפעילים למאה אלף איש הוא 121.9 ושיעור העלייה בתחלואה על בסיס חולים פעילים בשבעת הימים האחרונים הוא 244.4%. מוקד תחלואה עיקרי בעיר ממוקם בשכונות שהוחלט להכריז עליהן כ"אזור מוגבל", ומדובר באזור תחום שניתן להפרידו משאר העיר. כמו כן, מתקיים קשר בין האוכלוסיות המתגוררות באותן שכונות.

עוד נמסר כי "טרם ההמלצה, ותוך כדי תקופת ההכרזה כאזור מוגבל, נקט משרד הבריאות ביחד עם הגורמים בשטח ושאר הגופים הרלוונטיים, ובשיתוף עם הרשות המקומית, צעדים שונים לשם צמצום התחלואה על ידי הסברה, אכיפה ופינוי חולים ככל הניתן. במועד זה, נראה שצעדים אלה אינם מספיקים לצורך צמצום התפשטות המחלה באזורים אלה ויש צורך בהכרזה עליהם כ"אזור מוגבל" הכולל את כלל ההגבלות האפשריות. לצד זאת, ימשך המאמץ האכיפתי, ההסברתי, ופינוי חולים וחייבים בבידוד ככל הניתן, וכן ינקטו אמצעים נוספים בשיתוף עם הרשות וגורמים נוספים".

פירוט ההנחיות באזורים המוגבלים

1. לא יצא אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל מהאזור המוגבל אלא לאחת המטרות הבאות:
– קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבלו באזור המוגבל.
– הליך משפטי שמחייב נוכחותו של אותו אדם.
– שוטר, חייל, סוהר, עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה או איש צוות רפואי היוצא במסגרת תפקידו.
– הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
– העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל ההורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל, ובלבד שאותו הורה הוא ההורה המשמורן או מצוי במשמורת משותפת.
– צורך חיוני אחר, ובכלל זה סיוע לקרוב משפחה חולה או קשיש והשתתפות בהלוויה של קרוב משפחה, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור.

2. לא ייכנס אדם לאזור מוגבל, למעט:

– כניסת גוף הצלה הפועל במסגרת תפקידיו.
– כניסת אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל.
– כניסת שוטר, חייל, סוהר, עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה או איש צוות רפואי לצורך ביצוע תפקידו.
– כניסת עובדים סוציאליים לפי חוק לצורך ביצוע תפקידם.
– כניסת עובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים.
– כניסת עיתונאי ועובד מקצועות התקשורת.
– כניסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים, לרבות שירותי חשמל, גז, מים, תקשורת ופסולת.
– העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני.
– כניסת אדם לצורך חיוני אחר, ובכלל זה סיוע לקרוב משפחתו שהוא חולה או קשיש והשתתפות בהלוויה של קרוב משפחתו, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור.

3. בנוסף, הכריזה ועדת השרים כי אדם לא ייצא בתוך האזור המוגבל אלא למטרות הבאות:

– הגעה של עובד או מועמד לעבודה למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו וחזרה ממנו, הגעה של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים דחופים וכן הסעה של עובד למקום עבודה כאמור.
– הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים.
– קבלת שירות רפואי.
– תרומת דם.
– הפגנה.
– הליך משפטי.
– הגעה לכנסת.
– טיפול במסגרת רווחה.
– פעילות ספורט של יחיד, של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד, או של אנשים הגרים באותו מקום, למרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים או למרחק גדול יותר שקבעה ועדת השרים.
– יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ולמרחב הציבורי למרחק של עד 100 מטרים ממקום המגורים או למרחק גדול יותר שקבעה ועדת השרים.
– יציאה למקווה.
– יציאה לתפילה, להלוויה, לברית או לחתונה.
– יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה הדורשים סיוע.
– העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני;.
– העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני כמפורט בתקנה זאת ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.

ראש עיריית לוד, יאיר רביבו, פנה הבוקר לתושבים בחשבון הפייסבוק שלו וכתב: "כפי שפורסם כבר אתמול בלילה, הממשלה הכריזה על הפיכת שכונות נוספות ברחבי הארץ מהבוקר ל״אזורים מוגבלים״ בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. המטרה היא להגן על בריאות התושבים באותן שכונות באמצעות צמצום התחלואה והגנה על כלל תושבי העיר".

"החלטת הממשלה כאמור, מכניסה שלוש שכונות בעיר לוד להסגר: פרדס שניר, הרכבת ונווה שלום. ההסגר ייכנס לתוקפו החל מהבוקר (יום חמישי) 2.7.2020 בשעה 8:00 ועד ליום רביעי בשבוע הבא. להנחיות בנושא זה אנא היכנסו לאתר העירייה. 4 מחסומים יוצבו במקומות הבאים: הכניסה לשכונת הרכבת דרך רח' דרכי משה ליד מפגש 8 המסילות, ציר הגישה דרך דלקול, כביש עפר דהמש, וכניסה לפרדס שניר מצומת מיכה רייסר-רגבים".

"העיר לוד כבר שילמה מחיר כבד בתקופת הקורונה. אני קורא לכם לגלות אחריות ולשמור על כללי הריחוק החברתי ושמירה על מרחק של 2 מטרים, להקפיד על חובת עטיית מסיכות פה ואף ולשמור על כללי ההגיינה. נמשיך ונעדכן באופן שוטף. תשמרו עליכם ועל יקיריכם", דברי רביבו.

3 תגובות

אבל אשמים אנחנו.
כתושב אשדוד שראה את השמירה המלאה של הציבור באשדוד, ושום דבר לא עזר. כאדם המנסה לפקוח עיניים, ורואה כמו רבים את השנאה של השוטרים אלינו (רוסי עמד לידי במחסום משטרתי בערב פסח, שיקר ברצף – המחשב המשטרתי הוכיח שהוא שיקר פעם אחרי פעם – ונתנו לו לעבור. אני אמרתי את האמת, שאין לי בשר לחג ויש לי חלוקה בירושלים, ולא נתנו לי לעבור), ומבין שיש פה שנאה אמיתית להשם ולמשיחיו – המסקנא שלי היא ברורה: אסור לנו להתקפל!

ישנה שמועה עיקשת באשדוד, שסגירת המוסדות באופן כללי, הייתה עניין של כבוד פוליטי. אז אם סוגרים את פיהם של תשב"ר, הנה התוצאה! סגר מוחלט.
צריך להבהיר לראש העיר לסרי שזמנו תם! אנחנו הבאנו את בחירתו, ועדיף היה מישהו ששונא במוצהר, כי אז לא היינו מרגישים 'חברים' של ההנהגה – והמצב היה טוב יותר.

איפה התגובות שהיו פה למה מחקו ראיתי בבוקר הרבה שצועקים ופתאום זה נעלם????????????????????????????????????????????????????

שיהיה ברור-
אם המפלגות החרדיות לא מפרקות את הממשלה הזו עוד היום- יש להם חלק ברצח האופי שמתבצע לציבור החרדי. אולי כמה אנשים ימותו מקורונה ואולי לא- אבל ככל הנראה הקורונה תגרום לציבור החרדי סבל רב גם זמן רב לאחר שתחלוף. אני גם לא מצליח להבין את השתיקה הבלתי נסבלת של התקשורת החרדית, שלא לדבר על אלו שמגישים את הלחי השניה.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *