נראה שבאנגליה אין מסיכות יותר רגועים בלי הלחץ והטירוף שבארץ.
ולא רק שלא סוגרים ישיבות קיימות אלא פותחים חדש