הרב הוא רב מליגה אחרת!!! תלמיד חכם עצום, לומד כל היום בלי יכולת לקרוא ספרים. ישיש בשנים אך מיוחד בחדות ובבהירות. נואם בחסד עליון. אשרינו שזכינו!