Sraya Diamant/Flash90

בהרים חם מעט מהרגיל; בשבוע הבא – ירידה קלה בטמפרטורות • התחזית

חמישי חם מהרגיל, הכבדה בעומס החום. שבת: ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. ראשון: ירידה נוספת בטמפרטורות. שני: עלייה קלה בטמפרטורות. שלישי: טמפרטורות רגילות לעונה. רביעי: ללא שינוי ניכר. חמישי: ירידה קלה בטמפרטורות. שישי: עלייה קלה בטמפרטורות

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו