Hadas Parush/Flash90

השרים אישרו: מאגר נתוני האשראי של האזרחים מתקופת משבר הקורונה יימחק

הצעת החוק החברתית שיזם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני יחד עם סגן שר התחבורה אורי מקלב, הקובעת כי מאגר נתוני האשראי מתקופת משבר הקורונה יימחק אושרה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה, גפני: "מדובר בהצעת חוק חברתית מהמעלה הראשונה"

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק החברתית שיזם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני יחד עם סגן שר התחבורה אורי מקלב, הקובעת כי מאגר נתוני האשראי מתקופת משבר הקורונה יימחק. הצעת החוק תעלה עוד השבוע להצבעה בקריאה טרומית במליאת הכנסת.

בעקבות מגיפת הקורונה, נפגע מקור פרנסתם של אזרחים רבים עקב סגירת בתי עסק, פיטורים, יציאה לחל"ת או בידוד. כותב ח"כ גפני בדברי ההסבר להצעת החוק. כתוצאה מכך, רבים מהאזרחים שנפגעו אינם יכולים לעמוד בהתחייבויותיהם, להחזיר הלוואות ולעמוד בהוצאותיהם בתקופה קשה זו.

בנוסף, בהוראת בנק ישראל, הבנקים הקפיאו את תשלומי המשכנתאות. כתוצאה מכך, הלווים שבפועל אינם משלמים את המשכנתא חוששים שדירוג האשראי שלהם ייפגע, וכי פגיעה בדירוג האשראי שלהם עשויה להקשות עליהם לחזור לתפקוד נורמלי.

לפיכך, מציע יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני לתקן את חוק נתוני האשראי, ולקבוע כי בנק ישראל לא יכלול במאגר נתוני אשראי נתונים שנאספו בתקופת משבר הקורונה. וכי לשכות האשראי לא יקבלו ולא יעשו שימוש בנתונים שנאספו בתקופה האמורה. כמו כן, הנתונים שנאספו בתקופת משבר הקורונה לפני כניסתו לתוקף של החוק ונכללו במאגר – יימחקו. ומה שנאסף בתקופה האמורה וכבר נמסרו ללשכת אשראי או ללשכת מידע על עוסקים, לא ישמשו לשם עריכת דוח אשראי, דירוג אשראי, או מתן חיווי אשראי.

ח"כ גפני שיזם את החוק יחד עם סגה"ש אורי מקלב אומר, כי מדובר בהצעת חוק חברתית מהמעלה הראשונה, בכך שאנשים רבים שנקלעו לקשיים כלכליים בעקבות משבר הקורונה לא יירשם עליהם כתם שחור בעתיד וכי דירוג האשראי שלהם ישאר כמו שהיה טרם המשבר הנוכחי.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *