מאות בהלווית הרבנית עישה עליזה כהן ע"ה אֵם המוסדות והישיבה "תהילה לדוד" ו"תורה אור"

.

בצער רב התקבלה הידיעה המעציבה על הסתלקותה של הרבנית הצדקנית, צופיה הליכות ביתה, לתורה ולחסד, אשר שפכה צקון לחשה בתפילותיה, אשת חיל עטרת בעלה, מרת עישה עליזה כהן ע"ה מחברתו של הרה"צ רבי שלום הכהן זצ"ל שהשיבה את נשמתה הטהורה לבוראה בשיבה טובה בליל שישי כשהיא בת צט' שנים.

בפטירתה, אבדה דמות של אישה דגולה צדקנית שכל חייה היו ספוגים הוד קדומים של יראת ה' ועבודתו, צדקות ושאר רוח של אצילות ומידות תרומיות, בהנחלת חינוך טהור לצאצאיה בדרך התורה והמצוות.

מיד עם הישמע הבשורה המרה, בני המשפחה דאגו למסע ההלוויה שהתקיימה למחרת ביום שישי וערש"ק בהר המנוחות. מסע ההספדים החל ע"פ הנחיות משרד הבריאות ברחבת מוסדות "תהילה לדוד" וישיבת "תורה אור" אשר שם מסרה את נפשה למען חינוך ילדי ישראל בעבודתה.

את קריאת 2 פרקי תהילים ערך נכדה הרה"ג ר' יעקב ועקנין מנהל רוחני בת"ת חניכי הישיבות טבריה ורו"כ "שערי דעת".

אחריו פתח את מסכת ההספדים הרה"ג ר' מאיר אבוחצירא רו"כ להוראה "תורה לשמה" ומבין התלמידים הותיקים במוסדות. את דבריו פתח בדברי הגמ', מת בערב שבת סימן יפה לו והביא ביאור נפלא על פרק 'אשת חיל' כפי שביאר בנה מורו ורבו הגה"צ רבי שמעון כהן זצ"ל וציין את מסירותה לתלמידי הישיבה במשך עשרות בשנים, בעת שעבדה בישיבה כטבחית דאגה לכל תלמיד לכל די מחסורו במאור פנים לאותם נערים צעירים שעזבו את ביתם במרחקים, כדי לבוא ולשכון באוהלה של תורה בישיבת "עטת צבי" ובישיבת "תהילה לדוד" של אותם ימים, בדבריו מנה את מידותיה הנעלות שהיתה צנועה ודוגמא למופת ולתפארת וזכתה לדורות ישרים ומבורכים ובפרט בנה ראש הישיבה הכהן הגדול רבי שמעון זצ"ל.

הרה"ג ר' שמואל שטרית ראש מוסדות "אוצרות הגדולים" ציין את גודל האבדה בפטירתה של הרבנית הצדקנית ע"ה שהיתה אֵם הישיבה במסירות, הרגשנו אותה כאמא של כל תלמיד ותלמיד. זכור לנו את הצדקות שלה, עבודת ה' שלה, התעניות שהיתה עושה משבת לשבת את תפילותיה הרבים ועליה נאמר 'ותשחק ליום אחרון'. הותירה אצלנו התלמידים רושם עצום של אשה גדולה כתלמיד חכם ממש.

הרה"ג ר' אליהו מאיר אלטמן ראש הכולל בישיבת "עטרת צבי" שבדבריו תיאר את ימיה הראשונים של ישיבת "עטרת צבי" ששם עבדה המנוחה ע"ה כשהיתה מכינה האוכל לתלמידים במסירות, התלמידים זוכרים את הידע שלה בתנ"ך כמה שמחה היתה לה על כל תלמיד שהיה מגיע למתיבתא והיתה מעודדת כדי שימשיכו לגדול ולעלות בדרך התורה.

בשם מאות הנכדים, נשא דברי הספד נכדה הרה"ג ר' יעקב כהן ר"י לצעירים "תורה אור", הזכירו כאן את מעלותיה הגדולים, אבל צריך לזכור שהיא עצמה היתה נס מהלך, בעת שנולדה היתה בסכנה גדולה והאמא שלה ע"ה קיבלה את ברכתו של הצדיה"ק האדמו"ר רבי דוד פרץ זצ"ל בעל ה"מגן דוד" ובירך אותה והבטיח לה אריכות ימים ואכן בכל אותם ימים פעלה ועשתה רבות ונצורות, היתה מחוברת כולה לתורה ולתלמידי חכמים, כל חייה מתוך צער, שכול והיתה אלמנה כ-60 שנה, היתה משכימה קום מתפללת ליד המזוזה ויוצאת לעבודה קשה, כדי לגדל את ילדיה לתורה ומה שנותר בידה היתה נותנת לילדיה שיהיה להם במה לנסוע לישיבה, למרות התקופות הקשות שעברה בחייה, לא באה בטרוניא מעולם, ידע לשמור על פיה ונזהרה מכל דיבור של חולין או ח"ו לשה"ר. בשעה זו אנו מבקשים שתעמוד למליץ יושר על ילדיה ונכדיה שפעלו ועשו רבות בעבורה עד יומה האחרון.

נכדה ר' אייל לוי נשא דברי פרידה קצרים ומרגשים המקיפה את כל שנות חייה את הברכות והדמות הגדולה שהיתה לצידם.

את מסכת ההספדים חתם בנה בקול בוכים הרה"ג ר' דוד כהן מרא באתרא גן יבנה, תיאר את שנות הילדות ביתמות ללא אבא, האמא במסירות נפש לא רגילה, השקיעה בחינוך ילדיה לתורה באותם ימים עם כל הקושי הגדול, היתה מתפללת בכל מאודה בדמעות שליש למען ילדיה ואכן זכתה ב"ה, תעניות משבת לשבת שהיתה נוהגת היתה מנסה להסתיר זאת ולא היתה מספרת על הנהגה זו לאף אחד.

זכתה להשיב את נשמתה הטהורה בזמן של ערב שבת קודש בביתה כפי שתמיד בקשה ולא בבית חולים, אנו מבקשים מחילה סליחה וכפרה בשם כל המשפחה ותתפללי על כל המשפחה ועל כל עם ישראל.

לאחר אמירת הקדיש, יצא מסע הלוויה כברת דרך קצרה באמירת 'אשת חיל' ובליווי תקיעת שופר כנהוג אצל יוצאי מרוקו ומשם המשיכו להר המנוחות אשר שם קנתה חלקת קבר לפני רבות בשנים לא הרחק מציונו של רבינו החיד"א זיע"א. זכתה כי בשעת חצות היום של ערב שבת קודש, נטמנה לקול זעקת שבר המלוים בני משפחתה ומוקירי זכרה.

בכך נחתמו פרקי חייה של אשה צדקנית דגולה מדורות עברו, חדורת אמונה בתורה ובהערכתה הגדולה ללומדי התורה, בהותירה אחריה חלל גדול בקרב המשפחה, ובקרב מוקיריה הרבים המבכים את הסתלקותה, אשר מעשיה הטובים מלווים אותה בכתר שם טוב לעולם שכולו טוב.

זכתה המנוחה ע"ה והותירה אחריה דור ישרים מבורך, תלמידי חכמים ומזכי הרבים מקימי עולה של תורה, בנים, בנות, נכדים ונינים ההולכים בדרך התורה והמצוות ומזכים את הרבים.

ת.נ.צ.ב.ה.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *