הבן לא נראה רחוק מהאבא, בדמותו בהדרתו ובתנועותיו. קופי של אביו.