מז"ט למורינו הרה"צ מנדבורנה שליט"א ולאחיו האדמורים מנדבורנה ולמשפחה שליט"א,
הייתה שמחה רוחנית אמיתית שכל המשפ' התייצבה באחדות לימין הרה"צ שליט"א רואים שהוא משקיע ודואג כל השנה לארבעת חצרות וחסידי נדבורנה בכל המקומות, הרבה נחת.