אנא הפסיקו לסקר אירועים שבהם לא שומרים על כללי הזהירות בתקופה זו, בפרט אם משתתפים בהם ת"ח חשובים. באירוע כמו זה יכולה להיות הדבקה המונית ל"ע!