מי יודע מי האנשים בחתונה או שבע ברכות? מי הגבאים הניצבים אחורי האדמו"ר? ומי הם בני ירושלים בתמונה?