חבל על הכסף שלהם. מערכות הנ"ט והנ"מ יושמדו לפני שיהיו מבצעיות