מסכן הופך את המדינה שלו עם כל הפוטנציאל הלא מנוצל שלה לימי הביניים