Yossi Aloni/Flash90

לא עוד 14 ימים מהמגע: משרד הבריאות משנה את הנחיות הבידוד • כל הפרטים

חולה תסמיני: המגעים מ-4 הימים טרם הופעת תסמיניו. חולה תסמיני שלא ברור מתי החלו: המגעים מ-10 ימים לפני תוצאות הבדיקה. חולה מאומת א-תסמיני: המגעים מ-7 הימים לפני התוצאה. הודעות השב"כ יישלחו למגעים מ-10 ימים לפני הבדיקה

ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, פרופ' סיגל סדצקי, פרסמה היום (שישי) הנחיות חדשות למעקב האפידמיולוגי בחולי הקורונה שיביאו לצמצום משמעותי בכמות הנדרשים בבידוד. ההנחיות החדשות מבטלות את המצב הקיים, בו כל מי שבא במגע עם חולה קורונה 14 ימים לפני אבחונו נאלץ להיכנס לבידוד. משרד הבריאות מבהיר כי משך הבידוד הוא עדיין 14 יום ממועד החשיפה האחרון לחולה.

ההנחיות החדשות:

חולה תסמיני שתאריך תחילת תסמיניו ידוע – יש לאתר את המגעים שנחשפו אליו במהלך 4 הימים טרם הופעת תסמיניו, ועד למועד החקירה האפידמיולוגית.

חולה תסמיני שאין מידע או שקיים ספק לגבי תאריך הופעת התסמינים (החולה לא זוכר או שלא ניתן לשחזר פרט זה) – יש לאתר את המגעים שנחשפו לחולה במהלך 10 הימים שלפני קבלת התוצאה החיובית, ועד למועד החקירה האפידמיולוגית.

חולה מאומת א-תסמיני – יש לאתר את המגעים שנחשפו לחולה במהלך 7 הימים שלפני קבלת התוצאה החיובית, ועד למועד החקירה האפידמיולוגית.

הודעות איתור של השב"כ יישלחו לאנשים שיזוהו כמגע של חולה מאומת במהלך 10 ימים לפני קבלת התוצאה החיובית.

"מחיר סביר לעומת התועלת"

פרופ' סדצקי הסבירה ההחלטה וכתבה כי "הנחיות משרד הבריאות נבחנות מעת לעת, בהתאם ליידע והניסיון המצטברים בארץ ובעולם. לנוכח המידע שהצטבר עד כה, המצביע על כך שתקופת ההדבקה היא כ-48 שעות שלפני הופעת תסמינים, שהתסמינים אינם ספציפים, ומועד הופעתם קשה לקביעה ובהתאם להמלצת הצט"מ, הוחלט לקצר את פרק הזמן בו נדרש לאתר מגעים של חולי 19-COVID מאומתים".

"קיצור פרק זמן זה, המקובל במדינות אחרות, עשוי לפטור מבידוד אנשים רבים שכיום נדרשים לכך. כמו כן, קיצוץ מספר המגעים הנבדקים יאפשר לצוותי החקירות האפידמיולוגיות להתמקד במגעים בעלי הסיכון הגבוה יותר להימצא חיוביים לקורונה. יש לומר כי להחלטה זו יש מחיר, בוויתור על הכנסת מגעים אשר חלקם עלולים להפוך לחולים לאחר מכן, אך הנתונים מראים כי מחיר זה הינו סביר לעומת התועלת", כותבת סדצקי בהחלטה המשמעותית שפרסמה.

המסמך המלא

6 תגובות

כותרת מטעה לגמרי. ברורו שהבידוד נותר 14 יום. השאלה היא רק לגבי מי שבא במגע עם חולה – לפני שנודע לו שהוא חולה והיו תסמינים – כמה זמן אחורה צריך לחפש מגעים ולהכניסם לבידוד.

לא הבנתי כלום, בקיצור כמה זמן צריך להיות בבידוד??

שימו לב !!! העידכון מתייחס רק לקיצור הימים שהולכים אחורה מהופעת התסמינים. אבל אינם מקצרים את זמן שהותו בבידוד של החייב בידוד.כלומר שהות בבידוד נשארה 14 יום.

אני מקווה שיש מישהו שמבין את הדברים.
אני לפחות גם אחרי קריאה 10 פעמים לא הבנתי מילה וחצי מילה.
צריך לתרגם את המילים לשפת המעשה.

שטויות במיץ אשכוליות.
השינוי הזה בבדיקות לא שוה כלום. כי לעולם לא יצליחו להשתלט על 2000 מקרים ביום שהמספרים הולכים וגודלים. אל תהיו ראש בטטה.

אתם אלופים בכותרות מעוותות.
זה לא מכבד ולא מוסיף נקודות זכות.
קבוע הכותרות לא קשורות למה שבאמת כתוב.
בבקשה קצת רמה

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *