קשה להאמין שהשוטרים דפקו בשמאלנים מכות הם נותנים מכות רק לחרדים