אם דרעי מצליח להעביר את התכנית שלו (לדאוג לתלושי מזון לכל מי שיש הנחה בארנונה אני מתחייב כל בחירות להצביע רק ש"ס ולפעול רק בשביל ש"ס!!! ואני איש ג' מובהק