לא הבנתי. כותרות סותרות של העיתונים.
נמשכת עלייה בחולים מול ירידה דרסטי בנדבקים