לא צריך להודות ליולי אידלשטיין,
פשוט להפסיק להיבדק.