יהודים יקרים תתפללו לאבינו שבשמיים שיקצר את הגלות המר הזה