קידוש ד' איך שהרב שלהם לובש מסכה ושמור מרחק וכולם לומדים ממנו- מהם ילמדו ויעשו…