הרה"צ יצחק לעזער ערך סעודת הילולא לע"נ הרבנית ע"ה

הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א - ראש חבורות "היכל הקודש - חסידי ברסלב", עלה עם בני משפחתו ביום ההילולא לציון אשתו הרבנית הצדקת חינקא חיה באבא ע"ה, הטמונה בבית החיים בקרית יואל • לאחמ"כ ערך הרה"צ שליט"א סעודת הילולא לע"נ הרבנית ע"ה

הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א – ראש חבורות "היכל הקודש – חסידי ברסלב", עלה  עם בני משפחתו ביום ההילולא לציון אשתו הרבנית הצדקת חינקא חיה באבא ע"ה, הטמונה בבית החיים בקרית יואל, סמוך ונראה לציון קודשו של הרה"ק מסאטמאר זי"ע, שם קראו פרקי תהילים ומשניות. לאחר מכן הגיע לבית המדרש "היכל הקודש" בקרית יואל, שם הסבו לסעודת הילולא רבתי לכבוד בעלת ההילולא. במהלך הסעודה שרו הקהל ניגוני דבקות והתעוררות, ומיד לאחר מכן זכו לשמוע דברי אלוקים חיים מהרה"צ שליט"א שדיבר נוראות נפלאות ממעלת הימים שנכנסו אליהם – ימי בין המצרים, איך שמסוגלים מאד מאד להתקרב אליו יתברך, כי שכינתא בגלותא ומחפשת קן, ואפשר בקל לזכות לעשות קן לשכינה, ועורר מאד על מעלת השיחה בינו לבין קונו, בדיבורים פשוטים כל מה שעולה על לב האדם, להוציא רצונות וכיסופים קדושים מהפה אליו יתברך

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו