איזה כיף להם שם
שהם כבר גמרו עם הקרונה, ולא צריכים לשים יותר מסכות.