בבית מדרשו של גאב"ד ירושלים: מנהיגי קהילות הקודש בהקמת בית חינוך לבנות ברמת בית שמש

מרנן ורבנן גדולי ישראל מנהיגי קהילות הקודש שליט"א נחלצו להנחת יסוד בית חינוך לבנות ירושלים ברמת בית שמש ג'- ד' • מעמד היסוד נערך בבית מדרשו של רבן של ישראל כ"ק מרן גאב"ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס שליט"א.

 • גרמניה: הסכים לנתח יהודייה וחזר בו

  תוכן מקודם

 • כ"ק אדמו"ר מרמחסטריווקא: מצווה לעזור להם!

  תוכן מקודם

 • הרשמו חינם לכנס שיעשה לכפ סדר בעולם ההשקעות

  תוכן מקודם

 • סוף טראגי ל-13 שנים של תרדמת

  תוכן מקודם

ובאש אתה עתיד לבנותה – מאה שערים – ברמת בית שמש ד'.

בית החינוך הוותיק באידיש "בנות ירושלים" אבי המוסדות של הישוב הישן המסמל  את אורחות החיים החרדיים הבלתי מתפשרים וחניכותיו מצטיינות בשמירה על החומות התבדלות והקפדה על מלבושי הצניעות המקודשים של אנשי העדה החרדית בירושלים פותח את שעריו ברמת בית שמש ד' דבר שיאפשר את הגעתן של אלפי בני ירושלים הסובלים ממצוקת דיור מהחמורים ביותר לגור בשכונה וישפיע על צביון האיזור כולו.

בחרדת קודש ובמעמד היסטורי רב רושם ומלא הוד קדומים, נתאספו מרנן ורבנן מנהיגי הקהילות הקדושות ביום שישי העבר לסדר אל "ראשי המטות" כ"ה תמוז, בבית מדרשו של מרן הגאב"ד שליט"א ברחוב גבעת משה בירושלים עיה"ק, בראשות מרן הגאב"ד שליט"א מרא דארעא דישראל.

לאחר שמאות משפחות מבני ישוב הישן מירושלים עיה"ק עברו למעונם החדש ברמת בית שמש ג-2, ובמשך הזמן הקרוב יעברו אלפים לרמת בית שמש ד', ולמען עתידנו כי הבנות יתחנכו במוסדות על טהרת הקודש באותו דרך ורוח המביאים עמהם מירושלים עיה"ק ללא זיז כלשהו במסורת אבותינו ואמותינו.

ורבותינו נחרדו לשמוע כי מפאת מסירות נפשם של ההורים שלא להתפשר על שום צעד ושעל כל שהוא ממסורת אבות, יושבות בנות רבות זה ירחים ארוכים בביתם מחוסר בית חינוך לבנות עטה"ק, והמצב משווע וזועק עד לשמים.

על כך נתאספו בבית מדרשו של רבן של ישראל כ"ק מרן הגאב"ד שליט"א ובהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל ראשי ומנהיגי הקהילות בירושלים עיה"ק, אשר נטלו חלק בראש בהיות החינוך הטהור עומד בראש מעייניהם, וחתמו על מגילת היסוד, מרן ראש הישיבה הגאון האדיר רבי יהושע דוד טורצ'ין שליט"א רבם של קהילת פרושים בארץ הקודש, כ"ק מרן אדמו"ר ממשכנות הרועים שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר מקהל חסידי ירושלים שליט"א אשר הוא המלאך העומד על העסקנים ומכה בראשם ואומר להם גדל!, הגאון רבי שמעון יצחק שלזינגר שליט"א מראשי קהילת "אנשי ירושלים", והגאון רבי זאב דייטש שליט"א מראשי קהילת "תפארת ירושלים", והגאון הרב אלכסנדר צבי ליברמנטש שליט"א רב ומו"צ רמת בית שמש ג' ומרבני ברסלב – הגר זה כשנה ברמה ג-2, הרב החסיד רבי יהודה עהרנטאל שליט"א מנהל בית החינוך הוותיק "בנות ירושלים" בירושלים עיה"ק, והמנהלים של בית החינוך החדש הרב שמעון רובינפיין שליט"א, והרב פנחס מנחם ליפשיץ שליט"א, בבית מדרשו של מרן הגאב"ד שליט"א ביום שישי העבר, לייסד ולחנך באופן מיידי בית חינוך לבנות ע"ד "בנות ירושלים" אשר בו יקבלו חינוך מסורת ישראל סבא כמידי דור דור.

מרן הגאב"ד שליט"א וראשי ומנהיגי הקהילות הקשיבו בקשב רב לדברי הנואמים על מצוקת וחוסר בית חינוך לבנות ברמת בית שמש ג-2 ורמה ד', וכי הבנות יושבות בביתן זה חדשים ארוכים, וכולם נתנו ידם בחרדת קודש ולבת אש ליציקת בית החינוך החדש לבנות, כי זה עתידנו ועתיד הדורות הבאות לטובה, ולטובת צאצאינו וצאצאי מייסדי הישוב הישן בירושלים עיה"ק אשר שפכו את דמם והקטירו את חלבם על מזבח ההתבדלות הרעיונית וצניעות בנותיהם.

רצועה יוצאת מירושלים עיה"ק לרמת בית שמש החדשה אשר מביאה איתה את קדושת ירושלים אשר יסדוה מצוקי תבל מייסדי ישוב הישן, ועל דרך זה נתייסד זה בית החינוך החדש בעזה"י,

*

במגילת רות ב' כתוב "ותלך ותבא ותלקט בשדה" וגו', מביא רש"י ממדרש רות עד לא אזלת אחת, שהוא אומר ותבא ואחר ותלקט, אלא שהיתה מסמנת הדרכים קודם שנכנסה לשדה והלכה ובאה וחזרה לעיר, כדי לעשות סימנים וציונים שלא תטעה בשבילים ותדע לשוב עכלה"ק,

תושבי רמת בית שמש ג-2 ורמה ד' מחוברים לרצועה היוצאת מירושלים עיה"ק ומאוגדים בקשר של קיימא, ומסמנת הדרכים וציונים של מצוקי תבל זיע"א, בהתייסד בית החינוך החדש ע"ד "בנות ירושלים",

רבותינו שליט"א נתנו את ברכתם, ובתפילה ובעינים דומעות שיהא הבית הזה בית שמגדלת חינוך טהור תרתי משמע ולהקים בתים נאמנים לתפארת ישראל סבא,

כחץ מקשת נתפשטה הידיעה על הקמת בית החינוך החדש ע"ד "בנות ירושלים", ומאות בתי אב יצאו בהודי'ה להשי"ת על גורל בנותיהם כי נתונים הם בידים נאמנות ובעת כתיבת שורות אלו הציפו טופסי בקשות כניסה למוסד החדש, הן מרמה ג-2 והן מרמה ד', אשר החכם עיניו בראשו ומביט לעתיד חינוך בנותיו, (קבלת תלמידות לבית החינוך מותנה בהחלטת ועד הרוחני) מזדרז להירשם בהקדם, ויהי נועם ה' עלינו ומעשי ידינו כוננה עלינו ומעשי ידינו כוננהו.

*

בהזדמנות זו לא נוכל לעצור במילין על גודל התפתחות הקהילה ברמה ג-2 של אנשי הישוב הישן דירושלים עיה"ק, מרהיב לב ועין לראות את הירושלמים בני הישוב הישן קנו מקום מכובד ובולט ב"מזרח" של העיר, דביקותם במשנת זקיניהם מייסדי הישוב בירושלים ללא זיז כלשהו, הן בלבושם החיצונית והן ברוח הרעיונית הנסוכה בהם מעת שינקו חלב אמם, הן הן אשר חן מקורי פרושה עליהם מגודל יראת שמים ועמילות בתורה וטהרה האצורה בקרבם.

הנביא אומר "אחפש את ירושלים בנרות", מקשה השפת אמת הלא היה צריך לכתוב אחפש "בירושלים" בנרות, אל בכל לב יהודי צריך להיות טמון קדושת ירושלים, וזה אומר הנביא אחפש את ירושלים בלבות ישראל איה הירושלים שלהם, בקהלה זו המתפתחת במהרה, בוער בקרבם קדושת ירושלים עם אש שלהבת של זקניהם מייסדי הישוב, נפשות לוהטות של מסירת נפש, וזהו סודה של הצלחת הקהילה הגדולה הלזו בס"ד,

לצד בית המדרש דקהל פרושים שטובי האברכים חכמי ורבני הישיבות חוסים בצילו. מתנוסס לתפארה בית מדרשם המרכזי של אנשי ישוב הישן המונה בלע"ה מאות מתפללים, ורבים אשר דופקים על דלתם, כי לאור נר האמת הבוער בקרבם, כולם מתבטלים, יעזור ה' ובקרוב יזכו למשכן קבוע ולמגדלור רוחני ויפוצו מעיינותיהם.

 

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן