גנץ הפוליטקאי הלא מובן ולא מאופס יחד עם חברותא תומכת של מעופשים אנרכיסטים