מה עם הרב ישראל מאיר לאו, כמתמודד לנשיאות המדינה. כל כך מתאים. כל כך מתבקש.
נבקש מחברי הכנסת החרדים/ דתיים. וכל מי שידו נוגעת לדחוף את הענין עד להשגתו בע"ה.
בשורות טובות, ונשיאים טובים