"נאשם בשוחד מרמה והפרת אמונים".
שונאי הימין ושונאי ראש הממשלה אוהבים לחזור על המילים הנ"ל א. כדי לשתוף את המוח של הציבור שכאילו נוא אכן אשם כבר מהיום. ב. כי הם נהנים לומר זאת.