איך כל הטענות שנאמרו למעלה מסתדרות עם הפגנה ברחוב וחצי מול בית ראש הממשלה?