Yossi Aloni/FLASH90

דיווח: ההנחייה החדשה של משרד הבריאות – "רק מי שנקבע כי היה במגע הדוק ייבדק"

עוד שינוי של משרד הבריאות: לאחר הצמצום האחרון במדיניות הבדיקות בנוגע לחסרי תסמינים, ניתנת להם האפשרות להיבדק "אם חוקר קבע כי היו במגע הדוק". לפי טיוטת ההנחיות החדשות, בדיקות קורונה יבוצעו לכלל בעלי התסמינים הקליניים, בהיעדר אבחנה חליפית שיכולה להסביר את התסמינים

לאחר הצמצום האחרון במדיניות בדיקות הקורונה, משרד הבריאות צפוי לשנות שוב את המדיניות ולעדכן את ההנחיות לגבי הנדרשים לבדיקות. על פי טיוטת ההנחיות החדשות, שהועברה לקופות החולים ולבתי החולים, "רק מי שנקבע כי היה במגע הדוק על ידי חוקר ייבדק".

לפי טיוטת ההנחיות החדשות, בדיקות קורונה יבוצעו לכלל בעלי התסמינים הקליניים, בהיעדר אבחנה חליפית שיכולה להסביר את התסמינים. כך, יישלחו לבדיקת קורונה בעלי חום של 38 ומעלה, או סובלים משיעול, קושי בנשימה, תסמין נשימתי חד אחר או שינוי/אובדן חוש טעם או ריח.

ב'ווינט' דווח כי על פי אותה טיוטה, שטרם אושרה סופית, חסרי תסמינים קליניים ייבדקו במקרים דלהלן: בני בית של חולה מאומת. כמו כן, אדם שהוגדר על פי החוקר בחקירה אפידמיולוגית כמגע הדוק ייבדק תחת התוויה "מגע קרוב – בהוראת משרד הבריאות". אדם זה ישהה בבידוד עד תום תקופת הבידוד ללא קשר לתוצאת הבדיקה.

גם עובדי בריאות הנמצאים בבידוד עקב מגע לחולה מאומת יבצעו בדיקת PCR ראשונה 8-5 ימים ממועד החשיפה ובדיקה שנייה מיום העשירי ממועד החשיפה. אם שתי בדיקות אלו חוזרות שלילית, ניתן מידית לשחרר את עובד הבריאות מבידוד ולהחזירו לתפקיד.

כמו כן, עובר למוסד/מסגרת טיפולית עם שיעור גבוה של אוכלוסייה בסיכון, כגון בית אבות או מוסד סיעודי. אם חוזר למוסד ממנו יצא, ייבדק רק אם אושפז במוסד רפואי טרם חזרתו. גם לפני פרוצדורות אלקטיביות. וכן, בדיקות מיוחדות באישור משרד הבריאות באוכלוסיות בעלות נגישות נמוכה לשירותי רפואה שיש חשד שנמצאים בסיכון לתחלואה למשל עקב תנאי צפיפות.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *