למה אתם כותבים כל יום על שיעור הבדיקות "רק" כשהיה 12 אלף כתבתם רק אבל עכשיו זה כמעט 30 אלף
בפרט לאחר שהוחלט שבודקים רק אנשים עם תסמינים….