השופטת חשודה בדבר קיום משפט שלא באופן נכון ועל פי הכללים של האתיקה השיפוטית לפי קלמן ליבסקין.
אסתר חיות צריכה להתפטר מיד !