היו עשרות משב״קים אצל האדמור מסטמר הוא לא המשבק אלא משבק