מעדיפה מחשב מטלפון כמו שנותנים לחילונים הפרש של 1000 שח לכל ילד שווה 7000 שקלים נוספים