אני בחרתי תמיד בליכוד
אבל הפעם כבר ביבי מגזים !!!
די נמאס כמה אפשר לעולל ולעולל אין לי בעיה שתשאר בכיסא שלך אבל תותר ותעמוד במילה שלך גנץ הוריד מהכבוד בשבילך !!