שלחו הודעה שאני לא זכאי בגלל שלא שלחתי דוח שנתי2018 לא ברור לי מה זה