Yonatan Sindel/Flash90

למרות בקשת אלוביץ': הפרקליטות תתחיל את הדיונים במשפט נתניהו עם תיק 4,000

הפרקליטות הודיעה לבית המשפט המחוזי בירושלים כי היא דוחה את בקשת הזוג שלא להתחיל בתיק "בזק-וואלה". התביעה דוחה את בקשת באי כוח הזוג אלוביץ' שטענו כי לא יוכלו להיערך במועדים שקבע בית המשפט. פרקליטי אלוביץ': "כך לא מקדמים הליך פלילי הוגן"

הפרקליטות הודיעה היום (ראשון) לבית המשפט כי שלב ההוכחות בתיק נתניהו, יחל עם פרשת 4000, לאחר מכן תיק 2000 ולבסוף תיק 1000. ההודעה הגיעה בתגובה לבקשתם של באי כוחו של שאול אלוביץ', שטענו כי לא יוכלו להתכונן כראוי לתיק אם העיסוק בתיק 4000 יהיה הראשון מסדר התיקים.

תיק 4000 נחשב לתיק הכבד ביותר מבין התיקים. "עמדה זו לא השתנתה, והנימוקים המובאים בבקשתם של הנאשמים 2-3 (אלוביץ ומוזס י.א) לשינוי סדר פרשת התביעה אינם מצדיקים שינוי כזה", נכתב בהודעת הפרקליטות. התביעה טוענת כי לזוג אלוביץ' ולבאי כוחם ניתן מספיק זמן ואף יותר מכך לצורך היערכות למשפט וסדר התיקים. התובעות כותבות כי חלק לא מבוטל של חומר החקירה הועמד לעיונם כמעט שנתיים לפני תחילת שלב ההוכחות.

בדיון הקודם אמרה התובעת כי בכוונתם לפתוח בתיק 4,000, אך היא נכונה לשקול זאת שוב. עתה בתגובה לבית המשפט כותבות התובעות במשפט כי לאחר בחינת טענות באי כוח הזוג אלוביץ', המאשימה סבורה שאין הצדקה לשנות את עמדתה המקצועית ביחס לסדר הבאת העדים (שהם עדי מדינה), וטענותיהם אינן מצדיקות שינוי בלוח הזמנים שקבע בית המשפט.

לפני שבוע פרקליטיהם של שאול ואיריס אלוביץ׳ הגישו את תשובותיהם המקדמיות ובהם דרישה להורות לפרקליטות לפרט באופן רשמי מהו סדר הפרשות ומהו סדר הבאת העדים. לטענת הסניגורים, מאז דיון התזכורת חלפו עוד כשבועיים והמאשימה עדיין לא מצאה לנכון להודיע לבית המשפט מה הסדר בו תבקש להציג את ראיותיה. ״אכן, בית המשפט הנכבד לא הורה למאשימה להודיעו דבר בעניין זה, אך נוכח שאלותיו ונוכח בקשתם ניתן היה לצפות שהמאשימה תודיע מפורשות מה סדר הבאת העדים המתוכנן״.

לטענת הסניגורים, במידה והפרקליטות תתעקש עיסוק בתיק 4000 ראשון בסדר הפרשיות, הרי שהדבר יביא להגשת בקשה לבית המשפט לשינוי סדר הבאת הראיות, ״שכן ההגנה לא תוכל להיערך לניהול תיק 4000 בחודש ינואר 2020, זאת נוכח "היקף חומר החקירה והבקשות הצפויות בענייני חומר חקירה״.

עוד הוסיפו סנגוריהם של הזוג אלוביץ׳ כי אם יש ממש בפרסומים האחרונים שלפיהם העד הראשון במשפט יהיה מנכ״ל וואלה לשעבר אילן ישועה, ״הרי שהמעט שניתן לומר הוא שהחלטה כזו מהווה הכבדה, בלתי עניינית, על באי כוחם של הנאשמים בתיק 4000 ואולי ניסיון להפיק יתרון מחוסר הזמן שניתן להם להיערך. ודאי שאין בה קידום של ניהול ההליך הפלילי באופן יעיל והוגן״.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו