Olivier Fitoussi/Flash90

מנדלבליט עונה לנתניהו: "אין בסיס לטענתך – למנהיגי הציבור תפקיד בהרגעת הרוחות"

היועמ"ש מגיב למכתב החריף ששיגר אליו ראש הממשלה: "בחודשים האחרונים נפתחו 19 חקירות הקשורות לאיומים שהופנו כלפיך וכלפי בני משפחתך". עוד הוסיף: "הנך מוזמן לפנות אליי בכל עת, כפי שנעשה בעבר במסגרת פגישות עבודה שקיימנו או בשיח ישיר אחר"

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הגיב למכתב החריף ששיגר אליו ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לאיומים נגדו וכתב לו כי "כל גורמי מערכת אכיפת החוק, לרבות משטרת ישראל, פרקליטות המדינה ואני באופן אישי, מטפלים ברצינות רבה ובנחישות בכל תלונה על הסתה או על איום המופנה כלפיך או כלפי בני משפחתך, אשר מעוררת חשד לפלילים, וזאת, בהתאם לאמות המידה הקבועות בדין".

"כך, ביחס לציוץ שמצוטט במכתבך מהערב, הפוגעני כלפי רעייתך, הריני לעדכנך כי החל טיפול משטרתי כבר לפני מספר ימים, והבוקר אף נחקר החשוד באזהרה. כמו כן, כפי שנמסר לי מאת משטרת ישראל, בחודשים האחרונים נפתחו 19 חקירות הקשורות לאיומים שהופנו כלפיך וכלפי בני משפחתך, לרבות בעקבות תלונות אותן הגשת למשטרה. תלונות אלו טופלו באופן מהיר והחלטי. יובהר כי ממילא באותם מקרים כלל לא נדרש אישור מאת פרקליטות המדינה".

"אשר לתלונות על הסתה לאלימות, אציין כי בתקופה האחרונה הגיעו לטיפולנו 20 אירועים שעלה בהם חשד לעבירות של הסתה לאלימות כלפיך או כלפי בני משפחתך. רובם הגיעו ממשטרת ישראל, ומיעוטם הגיעו בעקבות הגשת תלונות. מתוך אירועים אלה, נפתחו חקירות ב-10 מקרים, ובאחד מהם כבר הוגש כתב אישום. לפיכך, אין כל בסיס לטענתך כאילו מאן-דהוא מקל ראש בתלונות ביחס אליך או ביחס למי מבני משפחתך", טוען מנדלבליט.

"עוד אציין", מוסיף היועמ"ש, "כי לאחרונה פניתי הן לראש שירות הביטחון הכללי והן לממלא מקום מפכ"ל המשטרה, על מנת לוודא כי האיומים המופנים כלפיך וכלפי בני משפחתך מוכרים וזוכים למענה אבטחתי כנדרש. כפי שציינתי במכתב קודם לשר לביטחון פנים, נחה דעתי כי כך הוא הדבר".

"בהקשר זה אזכיר את מכתבו של ראש השב"כ לשר הפנים, שתוכנו פורסם גם בתקשורת, בו נכתב כי שירות הביטחון הכללי נוקט בכל הצעדים הדרושים לשם הגנה על ראש הממשלה. כידוע לך, נושא זה מטופל גם בפורומים ממשלתיים אחרים המוכרים לך היטב, ובטוחני כי הגורמים הרלוונטיים יוכלו לדווח לך על הפעולות השונות שננקטות בעניין זה. ככל שיש לך טענות או שאלות בעניין, הנך מוזמן לפנות אליי בכל עת, כפי שנעשה בעבר במסגרת פגישות עבודה שקיימנו או בשיח ישיר אחר".

לסיום כותב מנדלבליט כי "לא בשולי הדברים אבקש להוסיף, כפי שהדגיש גם ראש השב"כ במכתבו הנזכר, כי ראוי להם לכל הגורמים הנוגעים בדבר, מצד זה או מצד אחר, למתן את ההתלהמות ואת שיח השנאה שאחריתו מי ישורנה. אמנם, אין חולק כי למשפט הפלילי תפקיד חשוב בהקשר זה, וכפי שציינתי לעיל – הדברים מטופלים באופן רציני והחלטי, ואולם, המשפט הפלילי אינו חזות הכול. בצד זאת, גם למנהיגי הציבור יש תפקיד מרכזי ואחריות בהרגעת הרוחות, שלא נמצא עצמנו בפני תוצאות קשות ובלתי נסלחות".

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *