הרבי זצוק"ל נפטר מקורונה ואין שם אפילו אדם אחד שלובש מסכה???!!!!!!!