כמה משמח לראות שמאז שהאדמו"ר נפטר אין יותר קורונה בחסידות שומרי אמונים.